Kantoor:

Duinzigt Oegstgeest

Rhijngeesterstraatweg 40d

2341 BV Oegstgeest 


Parkeerplaats voor de deur!


http://www.duinzigt-oegstgeest.nl/impressie


Telefoon:

06 420 85 850


E-mail: info@vantoorconsultancy.com

 

Het coachtraject

In een coachtraject van vijf tot acht gesprekken van één uur per gesprek, afhankelijk van je coachvraag, is het mogelijk antwoord op je coachvraag te krijgen en de gestelde doelen en resultaten te behalen. In een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek van één uur wordt jouw coachvraag, jouw doel en het door jou te bereiken resultaat vastgesteld. Bij voortzetting van het coachtraject wordt een coachplan en offerte op maat gemaakt. Is er een wederzijdse klik en instemming met het coachcontract, het coachplan en de offerte, dan gaan we aan de slag. Na het intakegesprek hebben we bijvoorbeeld tweewekelijks een coachgesprek. De gesprekken vinden plaats aan de keukentafel of in het kantoor in Duinzigt te Oegstgeest en kunnen ook op locatie worden gevoerd. Een afspraak 's avonds buiten kantoortijden is ook mogelijk. 

 

Je maakt zelf een verslag van de coachgesprekken, wat dient als input voor het volgende gesprek. Het verslag en aanvullende huiswerkopdrachten helpen je om dat wat aan de orde is geweest tijdens de gesprekken in praktijk te brengen. De ervaring leert dat deze opdrachten het proces verdiepen. Voor elk coachgesprek wordt het te behalen resultaat van het gesprek vastgesteld, geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

 

Aan het einde van het coachtraject vindt een eindevaluatie plaats. Indien er sprake is van een werkgever als opdrachtgever, is deze bij het evaluatiegesprek betrokken. De eindevaluatie gaat over de gemaakte vorderingen in het proces.

 

Uiteraard zijn alle coachgesprekken vertrouwelijk van aard.

 

De volgende thema’s komen tijdens de coachgesprekken bijna altijd aan de orde:

  • Onderzoek naar de motieven voor je huidige gedrag. We gaan terug naar je voorgeschiedenis vanuit het ouderlijk huis. Veel aannames en patronen zijn hier ontstaan.
  • Feedback over de effecten die je huidige gedrag oproept. Ik zal je met name spiegelen en oordeelvrij weergeven wat er plaatsvindt.
  • Leren herkennen van overdrachtspatronen en projecties; zien dat het ouderlijk huis nog een belangrijke rol speelt bij je reactiepatroon.
  • Begeleiding naar een meer effectieve manier van denken, voelen en praktisch toepassen in je leven.

 

Korte uitleg overdrachtspatronen: De onbewuste inkleuring van het heden met betekenisvolle ervaringen uit het verleden. We dragen de ervaring in het contact met onze ouders over op de rest van de wereld en veronderstellen dat die wereld dus wel net zo zal reageren als onze ouders deden. Werd je vroeger in een bepaalde situatie streng toegesproken door je ouders, dan zul je diezelfde strengheid veronderstellen in een gelijksoortige situatie in het heden. En het zou dus kunnen zijn dat je de wereld vanwege dit overdrachtsmechanisme nu nog steeds heel bescheiden en ingehouden tegemoet treedt. Zodat je niemand voor het hoofd zal stoten in de hoop dat iedereen je aardig blijft vinden.

Korte uitleg projecties: Gevoelens, meningen en reacties die je zelf hebt, veronderstellen bij een ander. Bijvoorbeeld: je bent ergens bang voor en je vindt dat eigenlijk stom en dom van jezelf. Je denkt hierdoor bij een ander minachting of afkeuring te zien omdat jij bang bent. Feitelijk is het je eigen afkeuring die je ziet.