Deeper discovery

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei met behulp van 72 archetypen

Het Deeper Discoveryprofiel biedt verdieping en verrijking, bruikbaar voor persoonlijke effectiviteit (zingeving), team- of leiderschapsontwikkeling, in sollicitaties of organisatieverandering. Wil je weten wat jouw "ware ik" is en welke legacy bewust wilt nalaten? Dan is Deeper Discovery zeer geschikt om hier inzicht in te krijgen.

Het Insights® Deeper Discoveryprofiel laat je zien welke archetypes op dit moment in jouw leven leidend zijn en wat je daarvan zou kunnen leren. 8 basisarchetypes
In het profiel van circa achttien pagina’s worden aan de hand van archetypes de voor ieders persoonlijkheid unieke combinaties getoond van de acht houdingsfactoren (‘attitudinale functies’) die Jung c.s. hebben benoemd.

In het denken van de Zwitserse psycholoog/psychiater Carl Jung (1875 - 1961) zijn archetypes ideeën, patronen, gedachten of beelden die voortkomen uit het collectieve onbewuste geheugen van de mens – een soort opslagplaats van beelden die wij mensen allemaal hebben geërfd van onze voorouders. Dat wil zeggen dat iedere individuele mens wel een (geheel eigen) beeld heeft bij bepaalde woorden. Denk maar aan ‘clown’, of ‘moeder’, of ‘koningin’. We noemen die beelden Archetypes.

De psychologie erachter gaat in op het feit dat alle mensen beelden hebben van heel veel archetypes, maar dat iedereen er verschillend over denkt. De een bekijkt ze allemaal negatief, een ander positief, en een derde probeert ze te negeren. Die manier van erover denken is interessant, want die geeft aan langs welke patronen het gedrag van de desbetreffende man of vrouw wordt gekleurd. Soms leggen we onbewust een archetypisch patroon over de mensen met wie wij te maken hebben. Met het archetype projecteren we allerlei eigenschappen op die ander. Die eigenschappen maken fascinerende patronen, soms aantrekkelijk, soms angstaanjagend en soms allebei. Maar we moeten ons realiseren dat die patronen voortkomen uit ons eigen onbewuste – uit hoe wij kijken naar het archetype. Ze hoeven dus niet ‘de waarheid’ te zijn over die ander, ook al kijken er misschien meer mensen op dezelfde archetypische manier naar die persoon.

Dit betekent dat ik aan de hand van archetypes met mensen in gesprek kan gaan over hun diepste wensen en dromen. Maar ook over wat ze juist willen vermijden. En of het daarbij horende gedrag ook echt is wat ze willen en hoe ze dat eventueel zouden kunnen veranderen. Via archetypes kun je dan ook veel leren over jezelf dat jou tot voordeel kan zijn in zowel je werk als je privéleven.

Op basis van de antwoorden die jij geeft op een digitale vragenlijst, wordt een profiel gegenereerd waaruit blijkt welke archetypes op dit moment het sterkst een rol spelen in jouw leven en hoe zij jouw denken en handelen beïnvloeden. Deeper Discovery sluit dan ook – met nog meer psychologische diepgang - prachtig aan op het Insights Discoveryprofiel.

Het Deeper Discovery profiel voegt waarde toe aan individuele en teamcoachingstrajecten door het vergroten van het zelfbewustzijn en zelfinzicht. Het is ook heel bruikbaar als hulpmiddel in sollicitatietrajecten doordat het een basis geeft om te ontdekken wie je bent, wat je wil en wat bij je past!

Bekijk hier een introductiefilmpje over Deeper Discovery

N.B. Insights en Insights Discovery zijn 'registered trademarks'.