Persoonlijk- en teameffectiviteitstraining

Communicatie is een fundamenteel onderdeel van het leven in organisaties – teams en individuen kunnen zonder goede onderlinge verbinding en afstemming immers niet functioneren. Effectief communiceren is echter niet altijd eenvoudig. De verschillen tussen mensen, voorkeuren en persoonlijkheden kunnen productieve interpersoonlijke relaties in de dagelijkse praktijk in de weg staan. Een persoonlijk effectiviteitstraining en de teameffectiviteitstraining met het Insights instrument, bieden inzichten en handvatten.

 
Wanneer in te zetten? 

Zoekt u een manier om uw medewerkers effectiever te laten communiceren, doordat ze meer inzicht in zichzelf en in anderen hebben? Het Insights Discovery Profiel is een leuk en inspirerend leersysteem met tastbare resultaten, en kan binnen iedere organisatie toegepast worden. Deelnemers krijgen via de test beter inzicht in hun persoonlijke effectiviteit en hun persoonlijkheidstype, en leren hoe zij zich beter met anderen om hen heen kunnen verbinden en communiceren.

 

Het Discovery leersysteem is ontwikkeld om managers en medewerkers te helpen effectiever te communiceren. Het Discovery Profiel vormt hierbij de basis: het profiel maakt met een heldere kleurentaal onderscheid tussen 8 verschillende persoonlijkheidstypen en 72 subtypen. Deelnemers krijgen via het profiel meer controle over hun persoonlijke effectiviteit; de kleurentest is hiervoor de input.

 

Hoe werkt het?

Deelnemers aan de kleurentest worden uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen, waarin zij voor verschillende situaties hun persoonlijke voorkeur en gedragspatronen aangeven. Na afloop van de kleurentest stelt Insights Benelux aan de hand van de resultaten het Discovery Profiel op. De vier Insightskleuren geven hierbij een duidelijk beeld van het persoonlijkheidstype van de deelnemer, en bieden een heldere taal om verschillende persoonlijkheidsdimensies te bespreken.

Een belangrijke realisatie is hierbij dat de kleurentest niet als assessment of toets is bedoeld – het is een waardevrij meetinstrument voor persoonlijke kwaliteiten. De vragenlijst velt geen oordeel over vaardigheid of functiegeschiktheid, en geeft geen voorkeur aan specifieke Insightstypen.

 

Een persoonlijke effectiviteitstraining met Insights beslaat een dagdeel voor de uitleg van het intrument en de "Insightstaal". U kunt met nog een dagdeel de effectiviteit van het team in kaart brengen in een team effectiviteitstraining. Verdieping van de teameffectiviteit behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Het is ook mogelijk Insights in te zetten in een coachingstraject of een actieve outdoor teambuilidingsdag.

Neem contact op voor de mogelijkheden.